Проф. д-р Невена Милева
Заместник-ректор по наука и международно сътрудничество
телефон: 032/ 261 251
email: nevena.mileva@gmail.com

Бояна Бонева
Главен експерт на поделение "Научна и приложна дейност"
телефон: 032/ 261 362
email: boneva@uni-plovdiv.bg

Ралица Гърбева
Експерт на поделение "Научна и приложна дейност"
телефон: 032/ 261 362
email: ralitza@uni-plovdiv.bg

Меги Дакова
Експерт на поделение "Научна и приложна дейност"
телефон: 032/ 261 352
email: mdakova@uni-plovdiv.bg

Поделение "Научна и приложна дейност"

телефон: 032/ 261 352, 032/ 261 362
email: npd@uni-plovdiv.bg