ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ 2017/2018 Г.

Управителният съвет  на Фонд „Научни изследвания" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявява класирането на проекти от проведената Конкурсна сесия 2017/2018 г.

Подробности ще намерите на следния линк.