Други документи

  • Формуляр за ползване на зали и технически средства в конферентен център „Компас" при ПУ „Паисий Хилендарски":

     *Формуляр за табла

     *Формуляр за зала "КОМПАС"

     *Формуляр за заседателна зала